*
Sebeléčení, sebepoznání, osobní rozvoj - Obnova Energie
*

Vztahy


"Člověk je sám, současně však neexistuje mimo vztahy".

Erich Fromm


Náš vztah k sobě sama utváří naše prožitky a zážitky z dětství a nekonečná paměť naší duše.
Avšak to, jakým způsobem jsme byli přijati a milováni našimi rodiči později utváří v tomto životě vztah k nám samým, k našim partnerům, partnerkám, kolegům, kolegyním, a přátelům i pomyslným "ne-přátelům". Možnost, jak překročit genetické naprogramování a vybrat si to nejlepší z rodičů je vnitřní alchymie dosažitelná přijetím rodičů jako součást boha a bohyně, kteří nás přesahují, a z kterých jsme všichni vzešli.
Otec - mužská část Boha

Vztah k otci – ke své mužské energii
Otec je pro nás v dětství Bohem. Je to první muž v našem životě. Učí nás, ukazuje nám různé taje života, odpovídá na otázky, směruje nás k našemu řekněme intelektuálnímu i spirituálnímu vývoji.
Pro ženy je otec prvním mužem v životě, a jako takový formuje naše představy o tom, co je to mužská energie, a co a kdo je to "muž". Paralelně však také formuje naše představy o tom, čemu věříme, v to, co je pro nás tzv. "nad námi, nás přesahující" - Bůh, Vesmír, Univerzum. Zda věříme v láskyplného, chápavého a moudrého Boha, či trestajícího a autoritativního.
Otec, který je pevný, jasný, a čistý vytváří jasnost a pevnost v nás a oporu pro dítě (naše malé Já). Naopak otec, který je slabý, neví si rady sám se sebou, a tápe v životě nás do budoucna vybavuje pochybami o mužské energii, mužství, a mužích.
Pro muže nepevný otec a to co předává v životě většinou znamená nebýt si jistý sám sebou, a pro ženy neustálé vyhledávání partnerů, kterým se snažíme za každou cenu zalíbit, aby nás "milovali". Na cestě k vytvoření vnitřní Jednoty - Já pracuji s daleko širším náhledem na tuto tématiku, a tou je přijetí svého biologického otce jako součást Boha, a tím pak přijetím své mužské stránky.

Toto téma a mnohá další je náplní audio programu Síla mužství, kde pracujeme s mužskými archetypy, elementy, tématy otcovské linie, a uchopení své vlastní mužské energie a síly díky řízeným meditacím s drahými kameny.

Samozřejmě můžete na toto téma také využít individuální konzultace, kde se budeme věnovat přesně tomu, co potřebujete.

Matka - ženská část Boha - Bohyně

Vztah k matce – ke své ženské energii
Matka je pro nás v dětství Bohyní. Je tou, která se o nás bezpodmínečně stará, dává nám pocit bezpečí, a zázemí, a naplňuje naše potřeby. To, jakým způsobem jsme byli přijímani, či nepřijímání svou matkou utváří naše vztahy k ženám.
Pro muže je matka první ženou, s kterou přichází do kontatku, a tak si tvoří představu o tom, co je to žena, ženská energie, ženství a jak s ní vycházet, zacházet a spolu-pracovat.
V případě, že se muži dostalo bezpodmínečné lásky a pocitu bezpečí má přirozenou důvěru v život, přijímá hmotu, a ctí přírodu a ženy. V opačném případě vyhledává nekonečně partnerky, které jím pohrdají, podvádí jej a jinak mu dávají najevo jeho ne-hodnotu.
Pro ženy je matka první osobou, která utváří obraz o tom, co je to být ženou, co je to ženská energie, a ženství.
Pokud jsme měly harmonický vztah k matce, je náš obraz o sobě sama jako ženy krásný, a plný harmonie, máme přirozenou sebe-důvěru, cítíme se dobře ve své ženské roli, a dokážeme si přitáhnout i harmonické partnerské vztahy (harmonické, rozuměj takové, ve kterých se společně vyvíjíme a rosteme). V případě, kdy se nám dostalo tzv. "tvrdé matky", jsme i my, a náš obraz o tom, co je to ženství tvrdý. Jsme tvrdé, bojovné, zatvrzelé, a nacházíme partnery, kteří nás zneužívají hmotně i emočně.
Na cestě k vnitřní Jednotě - Já však pracuji s daleko širším náhledem na tuto tématiku, a tou je přijetí své biologické matky jako Bohyně, jako její součást, a tím pak přijetím své ženské stránky.

Toto téma a mnohá další jsou náplní audio programu Krása ženství, kde pracujeme s ženskými archetypy, elementy, tématy mateřské linie, a uchopení své vlastní ženské energie a síly díky řízeným meditacím s drahými kameny.

Samozřejmě můžete také využít individuální konzultace na toto téma, kde se budeme věnovat přesně tomu, co potřebujete.

JÁ - Matka i Otec, Bůh i Bohyně ve mně

Vztah k sobě, a hledání své podstaty a směřování je práce na celý život. Člověk je bytost mnohovrstvá, komplikovaná, dokonalá, pokud se díváme očima Jednoty a Lásky. I přes všechny pokusy světa nikdy nebylo možné člověčí sílu a potenciál vytvořit uměle. Je to proto, že člověk je bytost napojená na přírodu, přírodní obnovitelné zdroje, a především na Zemi, ze které vyšel, a do které se také vrátí. Vedle toho samozřejmě také na Zdroj, Boha, a Světlo, které vyplňuje celou naší bytost a vede nás tak k naplnění našeho předurčení.
ROVNO-VÁHA obou složek musí být zachována a je velmi jemná a vrtkavá. Stát pevně na své mužské, pravé noze, i na své ženské a propojit obě mozkové hemisféry a spojit se svým opravdovým středem, místem, kde sídlí naše Pravé Já, svým srdcem je cestou k Jednotě.
Opravdovou dospělost dosáhneme tehdy, jsme-li schopni zacelit svá "dětská" zranění, a přijmout své rodiče jako součást Boha a Bohyně, a všeho co je.

Všem těmto tématům se věnuji podrobně ve svých audio programech
Krása ženství a Síla mužství.
Doporučuji projít oba programy pro hlubší pochopení ženského a mužského principu v nás, mužsko-ženských, žensko-ženských, a mužsko-mužských vztahů v našich životech a jejich posvátnosti.
Každý člověk má svou ženskou, i mužskou stránku a sídlí v něm matka i otec, Bůh i Bohyně.
KALENDÁŘ AKCÍ
rok 2018
Všechny mé akce teď nalezneš na:
www.martinavaverkova.com
Více informací o akci
Kompletní kalendář akcí


© Obnova energie www.ObnovaEnergie.cz E-mail: martina@obnovaenergie.cz Telefon: (+420) 776 33 66 36 Ochrana osobních údajů